Efficiënte koppeling
vraag en aanbod wegtransport

BedrijfsREPORTAGE | VERN Magazine Juni 2019

Efficiënte koppeling vraag en aanbod wegtransport

Zo’n twee jaar na de bedrijfs­start een bestand met ruim zeshonderd transporteurs, zestig internationale opdrachtgevers en een maandelijkse groei van circa 25 procent. Indruk­wekkende cijfers die de ambitieuze ‘handen-uit-de-mouwen-aanpak’ toont van het relatief jonge Uturn. De Rotterdamse onderneming met zeven werknemers timmert flink aan de weg met het koppelen van transportbehoefte aan vervoerscapaciteit.

“Het eerste jaar stond in het teken van een pilot middels het matchen van koel- en vriestransporten voor Uni­lever, om te ondervinden of het concept in de dagelijkse praktijk ook echt werkt. Ondanks wat hobbels was het wel een goed bewijs dat we op de juiste weg zijn”, begint Daan Meboer. De general manager van Uturn legt in vogelvlucht uit welke meerwaarde zijn team te bieden heeft.
“Uturn brengt transportbehoefte van bedrijven en capaciteit van vervoerders samen. Dit draagt bij aan minder CO2-uitstoot, hogere marges voor de vervoerders en lagere transportkosten voor de opdrachtgevers. Een win-win-winsituatie dus.”

Eenvoudige registratie
Ondernemers die met Uturn aan de slag gaan, zitten niet vast aan langetermijncontracten. De opdrachtgever plaatst een opdracht wanneer hij wilt en de vervoerder bepaalt zelf waar, wanneer en voor hoeveel hij wilt rijden. Een transporteur kan zich kosteloos en eenvoudig registreren via de mobiele app of het webportal van Uturn. Vervolgens vinden enkele checks plaats, om zeker te zijn dat de transporteur een valide onderneming is. Bij groen licht komt de boel in beweging, waarna vraag en aanbod op efficiënte wijze op elkaar worden afgestemd. “Je moet het zo zien, een opdrachtgever wil zijn vracht op vakkundige en betaalbare wijze van A naar B laten transporteren. Bij Uturn aangesloten vervoerders krijgen automatisch bericht en kijken of de rit voor hen interessant is. Is dat zo, dan kunnen zij aangeven voor welke prijs ze dat kunnen. De opdrachtgever kiest dan een geschikte vervoerder op basis van tarief en kwaliteit. Zowel opdrachtgever als vervoerder beoordelen elkaar met een kwaliteitsrating. Als platform vinden wij
kwaliteit en transparantie erg belangrijk. Wie goed werk levert, mag hiervoor beloond worden.”

Automatische administratie
Is er een match, dan kan - via de simpele UTURN-app - het transport beginnen. Alle benodigde gegevens zijn direct en automatisch voor de vervoerder beschikbaar. Na aflevering kan de vervoerder door een foto te maken van zijn afleverbewijs, de rit afronden. “Voor ons als platform vormt dat het bewijs dat een transport daadwerkelijk is uitgevoerd. Ook kan de vervoerder elke locatie en opdrachtgever een waardering oftewel rating geven, wat bij de volgende opdracht weer zichtbaar is. Zo zorgen we dat opdrachtgevers ook hun best doen om kosten te vermijden. Een soort filtering van opdrachtgevers, wat iedereen ten goede komt.”
Een groot voordeel voor de vervoerder is dat deze na uitvoering van het transport administratief zelf niks meer hoeft te doen. Uturn verwerkt de betaling volledig automatisch, binnen dertig dagen na transport. Het streven is dat te verkorten tot veertien of zelfs zeven dagen.

Doorontwikkeling
Vanuit de H&S-groep ontstond drieënhalf jaar geleden het innovatieve idee voor het Uturn-concept. Met een commerciële, operationele en technische tak werken er tegenwoordig zeven mensen aan het koppelen van opdrachtgevers en transportaanbieders. “Met eigen ontwikkelaars werken we continu aan doorontwikkeling van ons platform. Zo zorgen we dat we snel aan wensen en eisen van klanten kunnen voldoen. Uiteindelijk verleggen wij de grenzen tot in België en Duitsland, om in deze regio voor iedereen meerwaarde te creëren”, aldus Daan Meboer. ‘’Het wegtransport is een traditionele markt en sommige vervoerders zijn huiverig voor innovatieve ontwikkelingen zoals Uturn die realiseert. Echter, gezien de enthousiaste reacties van vervoerders, het feit dat ze blijven terugkomen en de groei die we doormaken, durf ik wel te zeggen dat wij een echte meerwaarde bieden aan de vervoerders, of het nu eigen rijders zijn of
de grotere transportbedrijven. Voor zulke enthousiaste reacties doe je het uiteindelijk!’’

www.uturn-now.com

”Dankzij de gratis UTURN app
heb ik altijd inzicht in extra
vrachten! Hierdoor kan ik mijn planning optimaliseren en
uiteindelijk meer geld over
houden!”

Pieter Westmaas van P.B. Westmaas Transport

© VERN Magazine