NIEUWSFLITS

Geen steun voor eigenrijders

23 april 2020

De steun voor ondernemers in het kader van de Corona regeling brengt geen oplossing voor eigenrijders. Volgens Klaas de Waardt van VERN vallen de zelfstandig opererende éénpitters buiten de TOGS regeling waardtoor ze de 4000 Euro mislopen.

Samenwerking overheid en transportsector

18 januari 2020

De VERN heeft deze vergadering uitgeschreven om een betere samenwerking tussen de overheden en de transportsector te realiseren. In de transportsector heerst grote onvrede over de rechtsgelijkheid tussen Nederlandse en buitenlandse transporteurs.

Nederlandse gemeenten vrachtwagen vrij?

22 juli 2019

Er komen bij de VERN steeds meer klachten binnen dat er in veel gemeenten, is besloten om een APV (algemene plaatselijke verordening) toe te passen die zegt dat er niet meer geparkeerd mag worden in de gemeente, s`avonds van 18.00 tot in de morgen 6.00 uur en in het gehele weekend. Het vrij gebruikelijk dat men niet parkeert in de bebouwde kom met voertuigen langer dan 6 meter en breder dan 2.40 meter.

Minder files en grotere veiligheid door verbreding A20

25 juni 2019

De drukke A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda gaat op de schop. De weg wordt verbreed en in de richting van Utrecht krijgt de snelweg die bij het Gouweaquaduct overgaat in de A12 een extra rijstrook. De aanpak zorgt ervoor dat het grote landelijke file­knelpunt verdwijnt. Het verkeer kan met de verbreding veel beter en veiliger doorrijden.

Europese verkiezingen mei 2019

5 juni 2019

Persoonlijk was ik uitgenodigd door de Logistieke Alliantie om een debat bij te wonen in Nieuwspoort Den Haag bij de tweede Kamer. We mochten daar ook vragen stellen. Er waren 8 Europarlementariërs van 8 verschillende politieke partijen aanwezig.

Aanpassing ontheffingenbesluit EuroVI-zone Maasvlakte

9 mei 2019

Om de luchtkwaliteit te verbeteren werkt gemeente Rotterdam aan schone mobiliteit. Een van
de maatregelen om dit te bereiken is de EuroVI-zone voor vrachtauto’s op de Maasvlakte. De
EuroVI-zone is ingesteld met een verkeersbesluit.

Deel oppositie stuurt aan op slim systeem vrachtautoheffing

13 maart 2019

Als het aan GroenLinks en de SGP ligt, onderzoekt minister van Nieuwenhuizen of het in te voeren systeem voor een vrachtautoheffing in een later stadium naar andere categorieën voertuigen kan worden uitgebreid. Dat werd vandaag duidelijk in een Kamerdebat waarin de twee partijen samen hierover een motie indienden. evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven, en de wegvervoerders verenigd in TLN en VERN, onderschrijven de ingediende motie van harte.

IKEA, CMA CGM en het GoodShipping Program bundelen krachten en testen duurzame bio-stookolie voor containerscheepvaart

12 maart 2019

IKEA Transport & Logistics Services, containerrederij CMA CGM en het GoodShipping Program beginnen met steun van Havenbedrijf Rotterdam een proef met duurzame bio-stookolie in de containerscheepvaart. Het testtraject start 19 maart in de Rotterdamse haven. Dan wordt voor het eerst een containerschip van CMA CGM met een duurzame variant van zware stookolie gebunkerd. Volgens de aan de proef deelnemende partijen betreft het een belangrijke stap in de energietransitie van de internationale zeescheepvaart. Het Goodshipping Program (een Nederlands initiatief gericht op wereldwijde zeevrachtverladers zoals IKEA) wil een CO2-neutraal zeetransport versnellen en faciliteert de proef. Directe betrokkenheid van verladers zoals IKEA is van vitaal belang bij de commercialisering van duurzame biobrandstoffen voor de scheepsvaartindustrie.

Gecoördineerde actie om effect harde Brexit in en rondom haven Rotterdam te mitigeren

11 maart 2019

Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de gemeente Vlaardingen en wegbeheerder Rijkswaterstaat richten 5 bufferparkeerlocaties in. Hier kunnen vrachtwagens tijdelijk terecht, indien hun douanepapieren niet op orde zijn voor zeevervoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) zodra dit land uittreedt uit de Europese Unie, naar verwachting op 29 maart 2019.

Beantwoording 232 vragen over de voortgang van de vrachtwagenheffing

5 maart 2019

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over de brief van 21 januari 2019 over de Voortgang vrachtwagenheffing.

Klik hier en lees het hele rapport

 

Uitkomst internationaal overleg

1 maart 2019

Dinsdag 26 februari 2019 heeft de zogenoemde triloog (dit is een informeel overleg waarin delegaties van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers) overeenstemming bereikt over een noodverordening om de zogenoemde “basisconnectiviteit” voor het wegvervoer te handhaven in het geval van een no-deal-Brexit .

‘Opbrengst vrachtwagenheffing terug naar bedrijven tot invoering rekeningrijden’

1 maart 2019

evofenedex, TLN en VERN willen dat de overheid de opbrengst van de vrachtwagenheffing in een fonds stort voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport, totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd. Zo niet, dan zet het kabinet het draagvlak voor de heffing van de transportsector en de handels- en productiebedrijven op het spel.

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

20 februari 2019

Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat.

EU verplicht ladingcontrole van vrachtauto’s

20 februari 2019

Elke lidstaat van de Europese Unie moet sinds 2018 jaarlijks ten minste 5% van het totale aantal ingeschreven voertuigen langs de weg controleren op de wijze waarop lading is vastgezet.

CO2-uitstoot Europese vrachtwagens moet 30 procent omlaag

20 februari 2019

In 2030 moet de uitstoot van nieuwe vrachtwagens 30 procent lager liggen dan in 2019. In 2025 moet de uitstoot met 15 procent teruggelopen zijn.

Transcommissie Europa verwerpt nieuwe regels wegtransport

20 februari 2019

De transcommissie van het Europees Parlement heeft alle voorgestelde verslechteringen van de regels voor wegtransport in Europa verworpen.

Voorgenomen prijsverhoging tachograafkaart gehandhaafd

20 februari 2019

Ondanks aandringen vanuit de Tweede Kamer is het ministerie van IenW niet van plan om de prijsverhoging van tachograafkaarten terug te draaien.

Voets Transport kiest opnieuw voor duurzaam transport met IVECO Stralis LNG

Persbericht - 27 februari 2019

Voets Transport is een middelgroot transportbedrijf dat hoge kwaliteit ademt. Niet alleen door klantgerichte service maar door oog voor ieder detail. Van uitstekend getrainde medewerkers tot modern wagenpark, alles klopt bij Voets Transport.

© VERN Magazine