Doortrekking A15 stap dichterbij

Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 met twaalf kilometer doortrekken richting de A12.

Hierdoor realiseren zij een nieuwe verbinding tussen de haven van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking verbetert tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende het Tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de weg.

Het toekomstige knooppunt van de A12 en A15 gaat de naam ‘De Liemers’ krijgen, naar de streek waar de nieuwe weg doorheen loopt. Schultz: “De A15 is een nationale transportcorridor, van groot belang voor het transport van goederen tussen de haven van Rotterdam en het Europese achterland. De weg loopt nu nog dood in een weiland. Voor de economie van Nederland is het belangrijk dat het verkeer direct naar Duitsland kan doorrijden. Met de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en de A12 ontlasten we ook het onderliggende wegennet en zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de regio.”
In het Tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet. De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project, inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet, kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2019. De nieuwe weg gaat in de periode 2021-2023 open voor het verkeer. Met de vaststelling van het tracé voor de verlengde A15 heeft minister Schultz de voorbereidingen afgerond voor alle grote wegenprojecten die binnen afzienbare tijd de druk op het wegennet aanzienlijk gaan verlichten. Eerder nam ze al de Tracébesluiten voor een nieuwe weg naar de haven van Rotterdam (Blankenburgverbinding), de verbreding van de A27 bij Utrecht, de nieuwe weg tussen de A13 en A16 en de verbreding van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam.

terug naar Nieuws-Flits