Krediet voor transportondernemers

Ministerie van Infrastructuur en MilieuUit onderzoek van VERN is gebleken dat de kleine Nederlandse transportsector zeer moeilijk aan krediet kan komen. Als men al een klein krediet heeft, van ongeveer €10.000, dan is het bijna onmogelijk om deze verhoogd te krijgen naar bijvoorbeeld €20.000, ook al heeft men goede jaarcijfers.

Als motivering geven de banken aan dat zij niet genoeg kunnen verdienen aan het MKB. Op deze wijze strooien zij zand in de motor strooien van de Nederlandse economie.
Binnen de EU blijft Nederland achter met het verstrekken van krediet. Waar gemiddeld tweederde van de bedrijven een financiering krijgt, blijkt dat in Nederlands bij slechts eenderde het geval. De reden dat banken krediet weigeren aan transportondernemers is haast discriminerend te noemen. Ondanks goede cijfers krijgen transporteurs vaak te horen dat banken niets voor hen kunnen doen, simpelweg ‘omdat ze een transportbedrijf zijn’.
Het echte argument is dat de bank te weinig verdient aan de transporteur. Daarnaast wordt de bank door de EU verplicht om een grotere kapitaalbuffer aan te houden. De lage rente is ook een reden om weinig kredieten te verstrekken.
Banken doen liever zaken met goed gefinancierde corporaties, dan met het bewerkelijke MKB. Terwijl kleine transportbedrijven zelden failliet gaan. Ze kunnen hierdoor echter niet uitbreiden, wat weer slecht is voor de werkgelegenheid.

terug naar Nieuws-Flits