NieuwsFLITS | VERN Magazine 2019

EU verplicht ladingcontrole
van vrachtauto’s

Elke lidstaat van de Europese Unie moet sinds 2018 jaarlijks ten minste 5% van het totale aantal ingeschreven voertuigen langs de weg controleren op de wijze waarop lading is vastgezet.

Vanaf 20 mei 2019 wordt daarbij in veel landen ook een risicoclassificatiesysteem ingevoerd. Risicovolle ondernemingen worden op basis hiervan nauwlettender en vaker gecontroleerd. Voor het ladingzekeren gelden algemene regels. Het uitgangspunt blijft dat wanneer de chauffeur vol op de rem staat, 80% van het ladinggewicht in voorwaartse richting en 50% van het ladinggewicht in achterwaartse en zijwaartse richting moet worden tegengehouden door het zekeringssysteem. In Nederland, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest moeten de goederen ook gezekerd om bewegingen naar boven toe tegen te houden. Verschillende regels bepalen of een bepaalde activiteit de verantwoordelijkheid is van de verlader, de vervoerder of een andere partij, wanneer er bij controle overtredingen worden geconstateerd. In Nederland vloeit aansprakelijkheid voor ladingzekeren niet rechtstreeks uit de wet voort. De vervoerder is aansprakelijk voor schade ontstaan tussen inontvangstneming en aflevering van de goederen.

Bron: evofenedex.nl

© VERN Magazine