NieuwsFLITS | VERN Magazine 2019

Aanpassing ontheffingenbesluit EuroVI-zone Maasvlakte

Om de luchtkwaliteit te verbeteren werkt gemeente Rotterdam aan schone mobiliteit. Een van
de maatregelen om dit te bereiken is de EuroVI-zone voor vrachtauto’s op de Maasvlakte. De
EuroVI-zone is ingesteld met een verkeersbesluit.

Dat houdt in dat vrachtwagens de zone niet in mogen rijden, uitgezonderd:
• EuroVI-vrachtauto’s, óf
• Vrachtauto’s die niet ouder zijn dan zeven jaar én van vóór 2013.
Conform het verkeersbesluit mogen vanaf 1 januari 2020 alleen nog EuroVI-vrachtauto’s de
Maasvlakte oprijden.

Beëindiging ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’
In 2014 is de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ ingevoerd. Deze ontheffing
gaf bedrijven de tijd om te investeren in nieuw materieel. Veel bedrijven hebben dit gedaan.
Inmiddels beschikt bijna 90% van de vrachtauto’s die in de zone rijden over een EuroVI-motor.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten de ontheffingsregels
aan te passen en de ontheffing ‘Continuïteit van het bedrijf komt in gevaar’ te beëindigen.
Daarnaast wordt de maximale tijdsduur voor de hardheidsclausule verruimd van 26 weken
naar 52 weken. Voor het beëindigen van deze ontheffing is aansluiting gezocht bij het
verkeersbesluit EuroVI-zone. Daarin staat dat per 1 januari 2020 alleen nog EuroVIvrachtauto’s
de Maasvlakte op mogen rijden.

De aanpassing van het ontheffingenbesluit is als volgt:

 • Vanaf 7 mei 2019 is de vaste einddatum van nieuwe ontheffingen 31 december 2019. De
  aanvrager kan deze datum niet aanpassen.
 • Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op het beëindigen van deze
  ontheffing, schrapt de gemeente de maximale duur van 26 weken voor deze ontheffing.
  De duur van een verleende ontheffing gaat voortaan in op de gewenste/verleende
  ingangsdatum en eindigt op 31 december 2019.
 • De maximale duur van de ontheffing ‘Onvoorzien’ (hardheidsclausule) wordt verruimd van
  26 weken naar 52 weken. Daarmee wordt de duur van de hardheidsclausule ‘Maasvlakte’
  gelijk aan de duur voor de hardheidsclausules ‘Milieuzone Rotterdam’ en
  ‘Vrachtautoverbod ’s-Gravendijkwal’.

De mogelijkheid voor het aanvragen van een dagontheffing blijft ongewijzigd: 12 keer per
kenteken per kalenderjaar.

Reeds verleende ontheffingen blijven in stand met de daarop aangegeven einddatum.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/verkeermaasvlakte

Voor vragen kunt u contact opnemen met supportOVV@rotterdam.nl

© VERN Magazine