Redactie uitgelicht | VERN Magazine Maart 2019

Nieuwe maatregelen bij ziekteverzuim niet toereikend voor transportsector

Werkgevers moeten bij ziekte van hun werknemers twee jaar lang loon doorbetalen. Veel kleine ondernemers komen hierdoor in de problemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt nu samen met diverse werkgeversorganisaties hoe dit anders kan.

Kleine zelfstandigen nemen vaak geen nieuwe mensen aan of laten werknemers afvloeien vanwege het risico dat zij nu lopen als een medewerker ziek wordt. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en gezien de gevolgen voor de economie, is dit een slechte ontwikkeling. Er zijn VERN-leden die meerdere mensen in dienst hadden en nu verder zijn gegaan als eenmanszaak.

De ziekteregeling werd ingesteld door voormalig SZW-minister Lodewijk Asscher. De regeling wordt nu herzien. Koolmees en werkgeversorganisaties zijn tot de conclusie gekomen dat kleine werkgevers onvoldoende ervaring hebben met ziekteverzuim en hoe hiermee om te gaan. Dit heeft geleid tot de volgende afspraken:

  • Per 1 januari 2020 komt er voor het MKB een verzuim-ontzorgverzekering;
  • Er komt een tegemoetkoming in de kosten voor loondoorbetaling, waar met name kleine werkgevers van profiteren. Hiervoor wordt een bedrag van 450 miljoen euro gereserveerd;
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie inspanningen (RIV-toets) leidend;
  • Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten, investeert het kabinet 10 miljoen euro in een kwaliteitsverbetering;
  • De transparantie rond loondoorbetaling verbetert;
  • Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierbij keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar komen bij een andere werkgever terecht;
  • Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu het geval is.

Het is fijn dat er nu wat gedaan wordt aan de problematiek rondom langdurig ziekteverzuim. Echter zal een maatregel als het mogelijk maken van een tweede spoor niet werken in de transportsector; een collega-transporteur zal geen zieke werknemer in dienst nemen. De medewerker zal dan moeten uitwijken naar een andere sector. En 450 miljoen is een prachtig bedrag, maar dit bedrag zal nooit toereikend zijn aangezien het MKB de banenmotor is van Nederland. We geven de minister echter het voordeel van de twijfel en zijn blij met de maatregelen als deze faillissementen kunnen voorkomen.

© VERN Magazine