Redactie uitgelicht | VERN Magazine

Veilig transport door veilig teladen

Goed stuwen en op de juiste manier vastzetten van lading is van groot belang voor een goed en veilig transport. Dat vereist vakmanschap.

Bijna dagelijks ontstaan files en zelfs ongevallen door afvallende lading. Ook als vrachtauto’s kantelen, komt dit vaak door kiepen of schuiven van lading. Met als gevolg veel onkosten voor de transporteur en gevaar voor het leven van de chauffeur. Maar ook economische schade door files en oponthoud. En soms vallen er zelfs doden te betreuren.

“Met elkaar moeten we dat zoveel mogelijk voorkomen. Als politie doen wij dat vooral door regelmatig tijdens reguliere transportcontroles op ladingzekering te checken. Met als doel om het oponthoud en ongevallen te verminderen en de verkeersveiligheid en mobiliteit te verhogen.” Aan het woord is Gert Wibbelink, plaats­vervangend diensthoofd van de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, onderdeel van de Nationale Politie.

De boetes die je als chauffeur of vervoerder krijgt als lading niet of onvoldoende vastgezet is, variëren. Het hangt af van het soort lading en de mate van gevaar. Het ‘starttarief’ is 370 euro. Verhoudingsgewijs komen dergelijke overtredingen bij buitenlandse en Nederlandse transporten evenveel voor.

Wat is de reden dat lading toch regelmatig niet goed vastgezet wordt?
Gert Wibbeling: “Voor ons is het deels gissen wat de oorzaken zijn. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat de druk in de transport­sector hoog is. Er moet snel geleverd worden, de concurrentie is moordend. Als je weinig tijd hebt, neem je misschien ook wel minder tijd om degelijk te laden.”

Verhoog de wrijving
“Om je een voorbeeld te geven: tijdens een transport werken enorme krachten op de vervoerde lading in. Simpel door optrekken, afremmen en rijden door bochten. Een voorwerp (lading) in beweging volgt met zijn massa de beweging van het voertuig. Bij hard remmen heeft tachtig procent van het ladinggewicht de neiging om ‘door te gaan’. Moet je dan tegelijkertijd ook uitwijken, dan gaat die lading een eigen leven leiden, hoe zwaar die lading ook is. We merken tijdens de controles dat chauffeurs niet meer weten dat de massa niet van invloed is op het moment van schuiven. Terwijl de oplossing redelijk eenvoudig is, bijvoorbeeld door anti-slipmatjes. Daardoor verhoog je de wrijving. Maar denk ook aan zekeringsmiddelen als spanbanden of kettingen. Het beste is om altijd eerst te bekijken of lading opgesloten kan worden. Dit hoeft niet altijd tegen het kopschot of de voertuig­wanden. Je kunt ook rongen gebruiken of een balk op de laadvloer spijkeren.”

Tips om professioneel te laden
Gert Wibbeling: “De politie denkt graag mee met de sector en daarom geven we in het eerste nummer van VERN Magazine een aantal tips om lading professioneel te stuwen en vast te zetten. Want hoe mooi zou het zijn als we met elkaar het aantal boetes kunnen terug dringen en het verkeer veiliger te maken!”

  • Inspecteer voor het wegrijden altijd of de lading goed is gezekerd. Doe dat altijd wanneer anderen het voertuig geladen hebben.
  • Controleer bij langere ritten ook onderweg of de lading nog goed vaststaat. De lading zelf, maar ook spanbanden en kettingen, ‘zetten zich’ als gevolg van voertuigbewegingen waardoor ze niet meer strak om de lading zitten.
  • Kijk niet alleen met de ogen of lading vaststaat. Vooral kleinere zaken als stophout of opvulmateriaal lijken klem te zitten, maar zijn met de hand vaak gemakkelijk los te maken.
  • Let ook op zaken als dekkleden, gereedschappen en bezems die vaak niet vast op het voertuig liggen.
  • Losse veldgewassen, zoals bieten en aardappelen en ander los materiaal zoals puin en grind blijven na het laden of lossen soms achter op wielschermen of andere voertuigdelen. Verwijder ze tijdig! Als ze tijdens het rijden van het voertuig vallen, vormen ze ongeleide projectielen en een gevaar voor andere weggebruikers.
  • Gebruik goed bevestigingsmateriaal. Een spanband die één centimeter is ingescheurd verliest al tachtig procent van zijn sterkte.
  • Gebruik het bevestigingsmateriaal alleen zoals het bedoeld is. Knoop bijvoorbeeld nooit twee stukken spanband aan elkaar en zet geen verlengstukken op de ratel van een spanband.
  • Controleer ook de bevestiging van afzetbakken en containers. Alleen een ketting aan de achterzijde van een afzetbak is niet voldoende.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Stuur een mail naar mailbox.dinfra.tmc@klpd.politie.nl en wij nemen contact met u op.

© VERN Magazine