Redactie uitgelicht | VERN Magazine Maart 2019

Veel vrouwelijke chauffeurs hebben te maken met seksuele intimidatie
Truckparkings moeten veiliger en comfortabeler

Het gebeurt nog te vaak; een chauffeuse die tijdens haar werk op een parkeerplaats wordt lastig gevallen. Het blijkt een belangrijke reden voor vrouwelijke chauffeurs om niet (meer) internationaal te rijden, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia. Een nieuwe kwaliteitsstandaard moet hierin verandering brengen.

Samen met de organisaties ESPORG, IRU, CERTH/HIT, DEKRA en Cross-border Research Association doet onderzoeksbureau Panteia research naar de truckparkings in Europa. Daarbij is ook aan de orde gekomen op wat voor manier het veiligheidsvraagstuk onder vrouwelijke chauffeurs speelt en wat
hun ideeën voor veilige truckparkings zijn.

Seksuele intimidatie
Onder diverse stakeholders zijn vragenlijsten uitgezet. Om ook specifiek vrouwelijke chauffeurs te bereiken, werden zij via door henzelf opgerichte platforms op sociale media benaderd. Zodoende kon naast honderdtwintig mannelijke chauffeurs ook de stem van vijftig vrouwelijke chauffeurs worden meegenomen. Zestig tot zeventig procent van de vrouwen die reageerden gaven aan persoonlijk ervaringen te hebben met truckparkings die onvoldoende veiligheidsvoorzieningen hadden. Naast diefstal of pogingen daartoe, ging het daarbij vooral om seksuele intimidatie.

Groei wegvervoer
Om de aantrekkelijkheid van het vak van (internationaal) chauffeur voor zowel mannen als vrouwen te vergroten zijn volgens het onderzoek meer veilige, bewaakte truckparkeerplaatsen noodzakelijk die daarbij ook voorzien zijn van een basis-serviceniveau. Daarmee kan de groei van het wegvervoer (en de daarbij behorende rustmogelijkheden) worden opgevangen en de veiligheid van de truck, de lading en de chauffeur worden vergroot. Aan de chauffeurs is gevraagd welke specifieke wensen zij hiervoor hebben.

Er zijn meer veilige, bewaakte en met basiscomfort uitgeruste truckparkeerplaatsen noodzakelijk

Veiligheids- en comfortnorm
Het onderzoek resulteerde onder andere in een omvang­rijke kaart van de hiaten in de huidige infrastructuur, alsook een handleiding voor chauffeurs, operators, bedrijven, investeerders en overheden om de realisatie van meer en veiliger truckparkings te faciliteren. Stakeholders vanuit de transportsector onderstrepen de noodzaak van een samenhangende veiligheids- en servicenorm.
Bovendien is er behoefte aan ondersteuning van de ontwikkelaars van parkeerplaatsen voor trucks, zowel op het vlak van kennis als de financiering. Zo kunnen er sneller meer goede parkings gerealiseerd worden.

Nieuwe standaard
Het onderzoek heeft ook geresulteerd in een EU-brede standaard voor truckparkings, inclusief audit procedure.
Op die manier weten gebruikers wat ze mogen verwachten van het veiligheids- en serviceniveau op een truckparkeerplaats en kunnen er zeker van zijn dat dit niveau ook daadwerkelijk gehaald wordt. Op dit moment wordt een expertgroep gevormd om de aanbevelingen uit de studie
te helpen implementeren. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.sstpa.eu-study.eu.

© VERN Magazine