Redactie uitgelicht | VERN Magazine Oktober 2018

Wet- en regelgeving
Letsel in het openbaar vervoer

In het steeds drukker wordende verkeer neemt de populariteit van het openbaar vervoer toe. Dagelijks reizen honderdduizenden mensen van A naar B per bus, metro, boot, tram of trein. Vaak gaat dat goed, maar soms gaat het goed mis. Wat als u door een ongeval in het publieke transport letsel heeft opgelopen?

Bescherming passagier
De wetgever heeft hier een wettelijke oplossing voor bedacht. De vervoerder is volgens de wet in beginsel aansprakelijk wanneer u als passagier tijdens het vervoer letselschade oploopt. De passagier hoeft alleen aan te tonen dat hij letsel heeft opgelopen tijdens dit vervoer. De wet biedt de passagier daarmee vergaande bescherming. Ondeugdelijke of onjuist gebruikte hulpmiddelen komen ook voor rekening en risico van de vervoerder. U kunt ook denken aan onzorgvuldig rijgedrag van een bestuurder, bijvoorbeeld hard optrekken terwijl de passagier nog niet zit, of onevenredig snel over een drempel rijden.

Natuurlijk is de vervoerder niet altijd aansprakelijk. De vervoerder is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die niet voor zijn rekening komt. De bewijslast daarvan ligt op de vervoerder. Dat is niet eenvoudig en in veel gevallen slaagt de vervoerder er niet in om het bewijs te leveren dat men alles heeft gedaan om de schade te voorkomen. De vervoerder (of diens aansprakelijkheidsverzekeraar) dient het slachtoffer dan volledig schadeloos te stellen.

Bewijslast passagier
In geval van letsel dient u aan te tonen dat u dit letsel overkomen is tijdens het vervoer. Het is derhalve aan te raden om een incident direct te melden bij de chauffeur of conducteur. U moet kunnen aantonen dat u in het bewuste openbaarvervoersmiddel aanwezig was en u moet de toedracht aannemelijk kunnen maken. Maak dus foto’s van en/of noteer de relevante gegevens zoals voertuignummers, kentekens, ritgegevens, vervoersbewijs en getuigen.

Kosteloze rechtsbijstand door letselschadeadvocaten
Bent u gewond geraakt tijdens het openbaar vervoer? Neem dan contact op met onze letselschadeadvocaten. Zij weten hoe een dergelijke claim ingediend kan worden en op welke vergoedingen u recht heeft. Het claimen van letselschade is vaak een ingewikkelde kwestie waarbij u te maken krijgt met professionele partijen die zich hard kunnen opstellen. Om een optimale schadevergoeding te bewerkstelligen, is het raadzaam om u te laten bijstaan door een ter zake deskundig en gespecialiseerde advocaat. Veelal is deze deskundige bijstand zelfs kosteloos.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met mr. Sigriet Jongstra,
letselschadeadvocaat van De Haan Advocaten & Notarissen.

© VERN Magazine