COLUMN DECEMBER 2019
De waanzin van
houtpallet­-
energiecentrales

Column December 2019 - Klaas de Waardt
 De waanzin van houtpallet­energiecentrales

De milieulobby slaat helemaal door. Men wil miljoenen bomen gaan verbranden in elektriciteitscentrales. Bomen halen CO2 uit de lucht, als je hout gaat verbranden, dan komt alle CO2 die de boom in zijn leven heeft verzameld in een keer vrij. Ter compensatie wil men nieuwe bomen aanplanten. Zelfs ik kan bedenken dat een nieuw boompje van vijftig centimeter hoog, niet hetzelfde doet als een honderd jaar oud exemplaar.

Is hout echt zoveel schoner? Het antwoord is nee. De hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de verbranding van houtpallets is - laten we voor het gemak de eenheden kg noemen, deze formule is nogal ingewikkeld - 110 kg. De hoeveel CO2 die vrijkomt bij de verbranding van kolen is 95 kg en bij gas is dit 56 kg.

Aan de uitstoot van houtpalletcentrales worden veel minder strenge eisen gesteld dan aan de uitstoot van bestaande kolen- en gascentrales, bevestigt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Houtpalletcentrales hebben bovendien minder hoge schoorstenen en ze worden geregeld dichter bij dorpen of steden gebouwd.

De houtpalletcentrales in Diemen en Geertruidenberg verbranden ieder jaarlijks 18.000 voetbalvelden vol met bomen. Er komen in Nederland 628 houtpalletcentrales. Hieronder vallen ook kleine centrales, die in woonwijken gebouwd zullen worden om bijvoorbeeld woningen van energie te voorzien.

Jonge bomen hebben minimaal twintig jaar nodig om groot genoeg te zijn om weer gekapt te kunnen worden. Eén zo’n boom geeft 10 minuten warmte af. 628 bomen per 10 minuten zijn 3.768 bomen per uur en 90.432 per dag.
De CO2-uitstoot mag men toeschrijven aan het land waar het hout vandaan komt, in dit geval Amerika. De uitstoot van onze energiecentrales is dan nihil, terwijl de daadwerkelijke CO2-uitstoot juist groter is geworden. Zelfs de uitstoot van het vervoer van de bomen over zee en daarna per binnenschip of vrachtauto wordt niet meegeteld. Ja, zo halen wij de klimaatdoelstellingen wel. Amerika verwijt ons – terecht - dat wij onze uitstootcijfers laaghouden ten koste van hun natuurgebieden.

Het verbranden van hout zorgt ook voor fijnstof en inhalatie daarvan kan weer leiden tot bronchitis en astma, aldus het Longfonds. Het Longfonds is daarom fel tegen het gebruik van houtkachels en openhaarden. Toch telt Nederland op dit moment 1.1 miljoen houtkachels.
De belasting op energie en de transportkosten werden zo hoog gemaakt dat veel huishoudens een palletkachel aanschaften, waarvoor ook nog eens subsidie werd verstrekt. Op schoorstenen in Nederland zitten geen filters, alle schadelijke stoffen worden zo de lucht ingeblazen. Eén openhaard geeft net zoveel luchtvervuiling als zes vrachtwagens. Als we 50.000 openhaarden niet meer gebruiken, staat dit in verhouding tot een volledig emissievrije vrachtwagentransportsector.

Omdat Nederland de houtpalletcentrales nodig heeft om de klimaatdoelstellingen te halen, trekt de overheid veel belastinggeld uit voor de bouw van deze centrales. Energiebedrijf RWE krijgt 2,4 miljard en is woest dat dit naar buiten is gekomen. Ze hadden dit geld beter in de ontwikkeling van waterstoffabrieken kunnen steken.
Als je gezonde bomen kapt, tot houtpallets verwerkt, vervoert naar Europa en daarvoor niet hoeft te betalen, dan ben je mijns inziens een geldwolf.

VERN wil de miljoenen bomen die verbrand moeten worden niet meer vervoeren. Wij werken niet mee aan de vernietiging van de bossen in de wereld. Na de bossen in Amerika gaan ze misschien wel onze bomen omhakken. Kunnen we met onze kleinkinderen naar heel kleine boompjes kijken als we naar het bos gaan.

© VERN Magazine