COLUMN JUNI 2019
Geboortebeperking

Column Juni 2019 - Klaas de Waardt
Geboortebeperking

Iedereen heeft er de mond vol van: het klimaat verandert en dat komt allemaal door de mensheid. Dat intrigeert mij. Is dat werkelijk zo? Eerst hadden we de zure regen. Dat was toen de oorzaak voor de sterfte van alle bomen en het leven op aarde. Achteraf bleek dat foutieve bemesting van het land en het gebruik van kolen de schuldigen waren.

We gingen over op gas en het klimaatprobleem was opgelost, zeiden ze. Nu moet iedereen in Nederland van het gas af. In Duitsland geven ze echter subsidie als je gas gaat gebruiken. Hoe zit dat, we zijn toch één Europa? Het klimaat kent toch geen grenzen?

Wetenschap
Ongelofelijk veel politieke partijen, milieuclubs en zelfs president Obama en Al Gore gebruiken het argument dat 97,2% van de wetenschappers zegt dat de klimaatverandering de schuld is van de mensheid. Ik ben gaan onderzoeken waar dit getal van 97,2% vandaan komt. Wat ik ontdekte, is verbijsterend.
Margareth Zimmerman van de universiteit van Illinois stelde in 2008 twee vragen aan 10.251 we­tenschappers in Noord-Amerika (dus niet wereldwijd). 3.147 wetenschappers reageerden. Zimmerman gebruikte 78 antwoorden; de andere pasten niet in haar straatje.
Omdat 100% niet geloofwaardig is, nam zij twee afwijkende antwoorden op in haar onderzoek. Zo kwam zij aan het percentage van 97,2% van de wetenschappers dat de mens de schuld geeft van de klimaatverandering. Dit percentage van 97,2% is door milieuclubs van over de hele wereld gebruikt om aan te tonen dat zij gelijk hebben.

Er is nu een boek verschenen waarin 30.000 wetenschappers zeggen dat niet alleen de mensheid schuld heeft aan de klimaatverandering.
Het klimaat verandert uit zichzelf ook. Dat is al duizenden jaren zo. Als deze 30.000 wetenschappers die 2.8% vertegenwoordigen, dan zie ik graag een manifest waarin 97,2% = 970.000 wetenschappers het tegenovergestelde beweren. Geloof mij, die zijn er niet.

Stijging van de zeespiegel
Ik hoor overal dat wij moeten rekenen op een stijging van de zeespiegel van minimaal twee tot drie meter. De politiek zegt dat wij miljarden opzij moeten zetten om de zee­weringen en dijken te verhogen. Waardoor stijgt de zee­spiegel nu werkelijk? En hoeveel dan?
Als de oceanen vier graden warmer worden, zet het zee­water uit en gaat het waterpeil stijgen. In het blad Geografie staat dit goed beschreven. Smelten hierdoor de pool­kappen? Dat is nog maar de vraag. Warm water verdampt namelijk sneller.

Ongeveer acht centimeter van het water slaat neer als sneeuw op de poolkappen. Maar de poolkappen verliezen ook ongeveer acht centimeter per jaar doordat het ijs smelt. Als dit niet zo zou zijn, dan zouden de poolkappen in de afgelopen honderdduizenden jaren gegroeid zijn. Zij zouden dan de hele wereld bedekken.

Volgens satellietmetingen stijgt de zeespiegel sinds 1990 met 1.3 millimeter per jaar. Dit zou betekenen dat we aan het einde van deze eeuw een stijging hebben van ongeveer twintig centimeter. Een stijging van 3,7 meter duurt volgens deze berekeningen 3000 jaar. Onze huidige deltawerken en dijken kunnen een stijging van twintig centimeter moeiteloos aan.

Gletsjers
Onder een smeltende gletsjer in de Alpen is onlangs een Romeinse nederzetting gevonden. In de tijd van de Romeinen waren er geen auto’s of vervuilende industrie. Het moet in die tijd dus veel warmer zijn geweest dan nu. Via boomstamringen van bomen die in het ijs gevonden zijn van de Aletschgletsjer, blijkt dat 3.500 jaar geleden op de gletsjer bomen groeiden. Nadien nam het ijs op de gletsjer toe en af. Dat liep gelijk aan de koude en warmere perioden die de wereld kende. Er zijn drie van die periodes geweest, waarvan de kleine ijstijd de bekendste is. De kleine ijstijd was van ongeveer 1430 tot 1850. Tussen 950 en 1250 hadden wij een hele warme periode; lange zomers en korte winters. In Denemarken hadden ze wijnranken. Waardoor kwam toen die sterke opwarming van de aarde? In 1658 leidde de Zweedse Koning Karel Gustaaf X zijn legers over de bevroren grote Belt, een zeestraat tussen Denemarken en Zweden. Dit zou nu ondenkbaar zijn. Na 1850 volgde de volgende warme periode. Deze duurt nog steeds voort.

CO2-uitstoot
Natuurlijk, er wordt teveel CO2 uitgestoten. Maar we hebben CO2 ook hard nodig voor ons ecosysteem. Bomen slaan ontzettend veel CO2 op. Als je die verbrandt, komt al dat opgeslagen CO2 in een keer vrij. Een open haard of kachel geeft net zoveel CO2 af als zes vrachtwagens. China produceert in vierenhalve dag net zoveel CO2 als Nederland in een heel jaar. Hetzelfde geldt voor India, Rusland, Amerika en veel andere grote landen. Bij ons moeten de kolencentrales dicht, maar in China gaat men er 221 kolencentrales bijbouwen.
Al deze landen hebben energie nodig voor hun inwoners. Wij moeten straks energie gaan halen uit het buitenland, van - hoe ironisch – kolencentrales om aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Voor het gebruik van stroom moet ons hele elektriciteitsnet worden aangepast. Het effectieve rendement van windmolens blijkt onderaan de streep maar 3% te zijn. Elke windmolen slaat volgens deskundigen ongeveer 30.000.000 insecten per jaar dood. Wij moeten bloemen planten om bijen en vlinders aan te trekken.

Duizend miljard
Volgens deskundigen gaan de klimaatmaatregelen ons ongeveer duizend miljard euro kosten. Ondernemings­organisatie VNO-NCW schat dat het energieneutraal maken van bedrijven en woningen ongeveer 250 miljard gaat kosten en de volledige infrastructuur voor elektriciteit 650 miljard. Elektrisch autorijden gaat ons meer kosten dan de Deltawerken. Alle bedrijven belasten met CO2-belasting kost ook vele miljarden, die doorberekend worden aan de consument. Er zijn bedrijven die zich niet vestigen in Nederland vanwege het strenge klimaatbeleid. Tot nu toe zijn 140 van de 600 maatregelen van het klimaatakkoord doorgerekend. Die maatregelen alleen al kosten ons 75 miljard euro. De aanpassingen aan de infrastructuur ten behoeve van elektriciteit en het energieneutraal maken van woningen niet meegerekend.
Natuurlijk moeten we iets doen om klimaatvervuiling tegen te gaan. Sinds 1991 is de Nederlandse bevolking gegroeid met 2,5 miljoen. De komende jaren komen er wereldwijd miljarden mensen bij. Al die mensen zorgen voor vervuiling. Er is maar één oplossing: mondiale geboortebeperking.

© VERN Magazine