COLUMN SEPTEMBER 2019
Totalitaire staat

Column September 2019 - Klaas de Waardt
Totalitaire staat

Een totalitaire staat is een manier van regeren waarbij de staat het leven van de mensen van een land volledig beheerst. Een overheid dus die totale controle heeft over hoe je leeft, wat je doet en waar je bent. Zoals in China het geval is. Daar hangen inmiddels zo’n zestig miljoen camera’s die iedere stap van de inwoners volgen. De software van die camera’s is zeer geavanceerd. Ze ziet bijvoorbeeld of iemand – in de ogen van de regering – afwijkend gedrag vertoont.
Als dat zo is, worden disciplinaire maatregelen genomen: kinderen worden uitgesloten van goede scholen bijvoorbeeld of werknemers wordt een baan of promotie geweigerd. Men spreekt vaak kritisch over het beleid van Trump, dit is in mijn ogen veel erger.

Ook in Europa wil men steeds verdergaande maatregelen nemen om toezicht te houden. Dit onder het mom dat het goed voor ons is. Maar de achterliggende gedachte is dat de overheid uiteindelijk totale controle krijgt op wat wij doen. Kennis is macht. Neem Christine Lagarde, een advocate die via ministersposten op de directeursstoel van de Europese Centrale Bank terechtgekomen is. Een van haar doel­stellingen is om het contante geld volledig af te schaffen.
Alle betalingen moeten digitaal of via pinpas. Het positieve gevolg daarvan is, en daar wordt mee geschermd, dat zo al het contante geld van criminelen waardeloos wordt. Maar het criminele geld is slechts een fractie van het totaal aan contanten. Het merendeel wordt gebruikt door burgers en bedrijven. Als alle betalingen digitaal worden gedaan, weet de overheid precies waar iedereen zijn geld aan uitgeeft.
Als je je fiets verkoopt, kan de koper je niet meer betalen met contant geld. Zo weet de overheid meteen aan wie je de fiets hebt verkocht en voor hoeveel. Je kunt ook niets meer zwart doen, de overheid weet dit gelijk.

Goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag volgens de normen van de overheid, het bewijs is onweerlegbaar, wordt gelijk aangepakt en bestraft. Als het aan Christine Lagarde ligt, komt een groot deel van deze macht bij de ECB in Frankfurt en Brussel te liggen. Ik ben bang dat onze overheid ook gevoelig is voor een dergelijke maatregel; het levert vele miljarden op, al het zwarte geld is dan bekend. De macht die men dan over burgers en bedrijven heeft, is voor een politicus niet te versmaden. Als Lagarde dit wetsvoorstel indient met als motivatie dat het criminele geld dan weg is, geef ik haar een goede kans dat zij wint.
Dit is de volgende stap naar een totalitair bewind in Europa.

De wet- en regelgeving is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Neem als voorbeeld het terrasbeleid in Amsterdam. In de jaren ‘90 was de terraswet één pagina, nu zijn dat er 33. Het gaat gewoon om een stoel en tafel die buiten staan. Iedere ambtenaar wil zijn stempel drukken op de maatschappij onder het mom dat het goed voor ons is.
Over iedere stoel die buiten staat hebben ze wat te zeggen, ze weten precies hoeveel er staan en beslissen wie wat buiten mag zetten. Het belang van de ondernemer of het publiek is hieraan volledig ondergeschikt.

Elke vrachtwagen beschikt straks over een OBU. De overheid weet aan de hand hiervan precies waar je geweest bent. Zo’n unit is bovendien fraudegevoelig, hackers kunnen achterhalen waar je geladen of gelost hebt. De privacy van personen is vrij goed geregeld, maar hoe zit het met de privacy van transportbedrijven? Een totalitaire staat is niet ver weg.

Klaas de Waardt
Voorzitter VERN

© VERN Magazine