Roy van Aalst:
‘Vrachtwagenchauffeurs
zijn de olie van onze exportmachine’

Redactie | VERN Magazine Maart 2019

Roy van Aalst:
‘Vrachtwagenchauffeurs zijn de olie van onze exportmachine’

VERN-voorzitter Klaas de Waardt toog recent naar Den Haag om daar te spreken met Tweede Kamerlid Roy van Aalst (PVV) over de ontwikkelingen in de transportsector.

Roy van Aalst is sinds maart 2017 portefeuillehouder verkeer en vervoer voor de PVV. Hij komt uit een middenstandsfamilie; voordat hij in de Kamer kwam was hij eigenaar van een metaalbedrijf. Zijn missie is om de afstand tussen de politiek en de bevolking te verkleinen.

Zoete leugen
Over het Ecorys-rapport en de punten van kritiek die VERN uitte in het afgelopen decembermagazine zei hij dat “het onbegrijpelijk is dat niet eerst is gesproken met transportondernemers en dat het kabinet eerlijk moet zijn over waar de inkomsten vanuit de kilometerheffing naartoe gaan. De zoete leugen dat dit geld terugvloeit naar de sector is nu zelf door de regering blootgelegd. 220 miljoen gaat er per direct al af voor de verloren inkomsten van het euro­vignet en de verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Tevens gaan alle inrichtingskosten en het ambtenaren­apparaat eraf. Nu wil de regering 35 tot 55 miljoen euro aan verlies van accijnzen gaan gebruiken om gaten in de begroting te dichten. En dit is nog maar het begin.

Volgens Van Aalst wordt de vrees van de PVV daarmee werkelijkheid. “Ze belasten onze transportsector gewoon kapot. Schandalig, gezien het enorme belang van deze helden voor onze Nederlandse economie. Als handelsland zijn onze vrachtwagenchauffeurs de olie van onze exportmachine. Wij knokken ervoor om de lasten van deze sector te verlagen en de regeldruk tot het absolute minimum te beperken. En dat is hard nodig, want onder Rutte III heeft de sector het zwaar te verduren.”

VERN in gesprek met PVV over transportsector

Eerlijk
Ook de andere punten die VERN aanstipte, zoals het feit dat de gemiddelde kostprijs van een vrachtwagen is gezet op € 1,50 vindt hij onbegrijpelijk, net als de ‘vermissing’ van ruim 30.000 chauffeurs; volgens het Ecorys-rapport zijn er 80.000 chauffeurs, terwijl de NIWO 114.000 eurovergunningen heeft uitgegeven. En dan zijn er nog de ZZP’ers en de koeriers die een vergunning hebben. Van Aalst vindt dat dit zeker onderzocht moet worden. Hij is het bovendien volledig eens met VERN als het gaat om de visie dat de 1.1 miljard euro aan inkomsten vanuit de kilometerheffing uiteindelijk betaald worden door de consument. “Als dat zo is, dan moet je daar ook eerlijk over zijn”, vindt hij.

Debacle
De PVV staat ook achter de 11.000 beroepschauffeurs die nu worden verplicht om nascholing te gaan volgen. “Het debacle dat Code 95 heet is gewoonweg een schande. Willen de beroepschauffeurs na 2020 nog kunnen werken, moeten ze deze nascholing geregeld hebben. Mensen die al jaren professioneel hun werk doen en een overvloed aan ervaring te hebben, moeten nu opeens opnieuw door deze bureaucratische molen. En dat terwijl het CBR er niet eens de capaciteit voor heeft.”

Zero tolerance
Van Aalst wil de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs een eerlijk speelveld geven tegenover de concurrentie uit Oost-Europa. “Hiervoor is het belangrijk dat de Inspectie Leefomgeving en Transport haar werk kan doen. Dit is alleen haast onmogelijk gemaakt door de vele bezuinigingen van de afgelopen jaren. Hierdoor kunnen Oost Europeanen massaal de regels omtrent de Code 95, rusttijden en verkeersveiligheid aan hun laars lappen. Frustrerend voor onze eigen sector! De PVV staat voor een strenge hand­having en een zero tolerance-beleid.”

Van Aalst gaat alle punten die VERN tijdens het gesprek aandroeg nader bekijken en komt hier op terug.

© VERN Magazine